בניית פרגולת עץ חדשה בחדרה

פירוק פרגולה קיימת שעמדה לקרוס בגלל ליקויי בנייה לא מקצועית.
תחילה קרא לנו הלקוח לתיקון וחיזוק הקיים, מבדיקה, ייעצנו לפרק ובמיידי ולבנות חדש.
הגענו ליום הפירוק, כמעט מבלי לעשות דבר או לפתוח בורג, פשוט בנידנוד קל ה"פרגולה", קרסה.
פינוי הפסולת מהשטח ובניית פרגולה חדשה.
מיקום: חדרה

דילוג לתוכן